WED5022 SPIRAALITUKI

  • Spiraalia voidaan käyttää kuten joutsenkaula tukea
  • Voidaan käyttää kuten ojennustukea riippuen siitä, miten päin spiraalitukea pidetään sormessa
  • Tämän tyyppinen tuki voi olla ratkaisu esim. epävakaalle IP- nivelelle sekä nivelille joissa on esim. reumakyhmyjä