WED5042 DYNAAMINEN FLEKSIO TUKI

  • Tuki avustaa koukistussuuntaista liikettä
  • Sopii esim. jäykkien PIP- nivelten tai distaalisten koukistajajännevammojen jälkihoitoon
  • Tämä on vaihtoehto kun tavallinen Joutsenkaulatuki ei toimi, nivelen voimakkaan yliojennuksen vuoksi